06.04.2016
28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 06-10 Nisan 2016 tarihlerinde SwissOtel İzmir'de gerçekleşti.

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 06-10 Nisan 2016 tarihlerinde SwissOtel İzmir'de gerçekleşti.

Türkiye Nükleer Tıp Derneğinin organizasyonunda 28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 06-10 Nisan 2016 tarihlerinde SwissOtel İzmir'de gerçekleşti.

Kongrede başta hibrid görüntüleme ve radyonüklid tedavi olmak üzere en son bilimsel ve teknik gelişmeler ayrıntılı olarak ele alındı.Tanı ve tedaviye yönelik nükleer tıp uygulamaları ile ilgili konferanslar, paneller, interaktif oturumlar ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Kongreye Gümüş Sponsor olarak katılan Pozitron Ltd., Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Mediso hibrit SPECT/CT görüntüleme AnyScan SC'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Biodex markalı ürünler de büyük ilgi gördü.